Στούντιο στη Σκάλα

Α.Μ. Νετιά: 1143Κ123Κ0581501

ΜΗΤΕ Έπαυλη στο Μελόι: 1468Κ92000505701